โปรแกรม คำนวณ ดอกเบี้ยรถยนต์

การคำนวณ ดอกเบี้ย รถยนต์

  • ดอกเบี้ย รถยนต์ใหม่ ปกติดอกเบี้ย จะไม่เกิน 10% ต่อปี แล้วแต่ แต่ละธนาคาร หรือผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนด
  • ดอกเบี้ย รถยนต์มือสอง จะไม่เกิน 15% ต่อปี แล้วแต่ แต่ละธนาคาร หรือผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนด
  • ส่วนใหญ่จะใช้อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Fixed Rate) คือ ทุกปีจะมีอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากัน
  • ส่วนใหญ่จะใช้การคำนวณ การชำระแบบ ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) คือทุกงวดจะมีการจ่ายดอกเบี้ยที่เท่ากัน ซึ่งการคิดแบบนี้จะไม่สามารถโปะได้
แหล่งที่มา :
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มเพื่อน

ตั้งค่า

บาท
ตั้งค่า ดอกเบี้ย และการชำระ
ปี ดอกเบี้ย
(%/ปี)
ต้องการชำระ
(บาท/เดือน)
ต้องการโปะ
(บาท/เดือน)
จำนวน
(เดือน)
ปีต่อๆไป จะใช้แถว 4+ มาการคำนวณ

กราฟ ค่างวด(แบ่งเป็นต้นและดอกเบี้ย)


กราฟ เงินต้นคงเหลือ

ตารางการผ่อนชำระแต่ละงวด

งวดที่ วันที่ชำระ จำนวนวัน ยอดชำระ แบ่งเป็นเงินต้น แบ่งเป็นดอกเบี้ย ยอดโปะ ต้นคงเหลือ
* การคำนวณในเว็บนี้เป็นเพียงการคำนวณเพื่อให้รู้ถึงการชำระต้นและชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดแบบคร่าวๆเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ เงื่อนไขในการคำนวณแล้วแต่ธนาคารเป็นผู้กำหนด ทางเราไม่มีส่วนรับผิดจากการคำนวณข้างต้น