โปรแกรม คำนวณ ดอกเบี้ย เงินกู้ หรือไฟแนนซ์ ทั่วไป

การคำนวณ ดอกเบี้ย เงินกู้ หรือไฟแนนซ์ ทั่วไป

  • ดอกเบี้ย เงินกู้ หรือไฟแนนซ์ทั่วไป หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ปกติดอกเบี้ย จะไม่เกิน 25% ต่อปี ซึ่งแล้วแต่ละธนาคาร หรือผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนด
  • โดยปกติ หากยอดจัดไฟแนนซ์มีค่ามาก ดอกเบี้ยจะมีค่าต่ำ ในทางกลับกัน หากยอดจัดมีค่าน้อย ดอกเบี้ยก็จะมีค่ามาก
  • ส่วนใหญ่จะใช้อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Fixed Rate) คือ จะใช้ดอกเบี้ยเท่ากันตลอดทั้งสัญญา
  • การคำนวณวิธีการชำระ เจอได้ทั้งสองวิธี ซึ่งแล้วแต่ผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนด ทั้งชำระแบบ ลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดคงเหลือ โดยในแต่ละเดือนสามารถโปะต้นในแต่ละเดือนได้ และ ชำระแบบ ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) คือมีการชำระดอกเบี้ยเท่ากันในทุกๆงวด
แหล่งที่มา :
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มเพื่อน

ตั้งค่า

บาท
ตั้งค่า ดอกเบี้ย และการชำระ
ปี ดอกเบี้ย
(%/ปี)
ต้องการชำระ
(บาท/เดือน)
ต้องการโปะ
(บาท/เดือน)
จำนวน
(เดือน)
ปีต่อๆไป จะใช้แถว 4+ มาการคำนวณ

กราฟ ค่างวด(แบ่งเป็นต้นและดอกเบี้ย)


กราฟ เงินต้นคงเหลือ

ตารางการผ่อนชำระแต่ละงวด

งวดที่ วันที่ชำระ จำนวนวัน ยอดชำระ แบ่งเป็นเงินต้น แบ่งเป็นดอกเบี้ย ยอดโปะ ต้นคงเหลือ
* การคำนวณในเว็บนี้เป็นเพียงการคำนวณเพื่อให้รู้ถึงการชำระต้นและชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดแบบคร่าวๆเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ เงื่อนไขในการคำนวณแล้วแต่ธนาคารเป็นผู้กำหนด ทางเราไม่มีส่วนรับผิดจากการคำนวณข้างต้น