โปรแกรม คำนวณ ดอกเบี้ยบ้าน คอนโด สินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย

การคำนวณ ดอกเบี้ย บ้าน คอนโด สินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย

 • ดอกเบี้ยบ้าน หรือ คอนโด หรือ สินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย ปกติดอกเบี้ย อยู่ที่ประมาณ 2-7% ต่อปี แล้วแต่ แต่ละธนาคาร หรือผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนด
 • ส่วนใหญ่จะใช้อัตรา ดอกเบี้ย ลอยตัว (Floating Rate) คือ 3 ปีแรกจะมีดอกเบี้ยคงที่ (อาจจะเท่ากัน หรือไม่เท่ากันในแต่ละปี) ส่วนในปีที่ 4 จะเป็น ดอกเบี้ยลอยตัว ปรับตาม
  • MRR (Minimum Retial Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ สำหรับรายย่อยชั้น
  • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ สำหรับรายใหญ่ชั้นดี
  • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ สำหรับรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
  ของแต่ละธนาคาร
 • ส่วนใหญ่จะใช้การคำนวณการชำระแบบ ลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดคงเหลือ โดยในแต่ละเดือนสามารถโปะต้นในแต่ละเดือนได้
 • การคำนวณการโปะในเว็บนี้ จะเป็นการโปะในวันที่ชำระเท่านั้น
แหล่งที่มา :
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มเพื่อน

ตั้งค่า

บาท
ตั้งค่า ดอกเบี้ย และการชำระ
ปี ดอกเบี้ย
(%/ปี)
ต้องการชำระ
(บาท/เดือน)
ต้องการโปะ
(บาท/เดือน)
จำนวน
(เดือน)
ปีต่อๆไป จะใช้แถว 4+ มาการคำนวณ

กราฟ ค่างวด(แบ่งเป็นต้นและดอกเบี้ย)


กราฟ เงินต้นคงเหลือ

ตารางการผ่อนชำระแต่ละงวด

งวดที่ วันที่ชำระ จำนวนวัน ยอดชำระ แบ่งเป็นเงินต้น แบ่งเป็นดอกเบี้ย ยอดโปะ ต้นคงเหลือ
* การคำนวณในเว็บนี้เป็นเพียงการคำนวณเพื่อให้รู้ถึงการชำระต้นและชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดแบบคร่าวๆเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ เงื่อนไขในการคำนวณแล้วแต่ธนาคารเป็นผู้กำหนด ทางเราไม่มีส่วนรับผิดจากการคำนวณข้างต้น