โปรแกรม คำนวณ ดอกเบี้ย บัตรเครดิต

การคำนวณ ดอกเบี้ย บัตรเครดิต

 • ดอกเบี้ยบัตรเครดิต ปกติดอกเบี้ย จะไม่เกิน 16% ต่อปี แล้วแต่ แต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด
 • วงเงินบัตรเครดิต
  รายได้ วงเงินอนุมัติ
  อยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  อยู่ระหว่าง 30,000-50,000 บาท 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  50,000 บาทขั้นไป 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • สำหรับการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ จะเป็นการชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นยอดโดยประมาณ 5% - 10% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด
 • โดยปกติจะใช้อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Fixed Rate) คือจะใช้ดอกเบี้ยเท่ากันตลอด แต่จะมีวันที่รูด และวันที่ชำระเข้ามาคำนวณเพิ่มเติม
 • โดยปกติจะใช้การคำนวณการชำระ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดคงเหลือก่อนหน้า ก่อนถึงวันที่ชำระขั้นต่ำ นอกจากนั้นจะสรุปยอดบัญชี
แหล่งที่มา :
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มเพื่อน